CÔNG TÁC KIỂM KÊ HIỆN VẬT TẠI BẢO TÀNG

Thực hiên công tác kiểm kê, sắp xếp quản lý hiên vật
          Công tác Kiểm kê hiện vật Bảo tàng là khâu công tác quan trọng của Bảo tàng, là khâu then chốt ban đầu trong hoạt động của kho lưu giữ hiện vật, được thực hiện theo một quy trình thống nhất, khoa học. Qua đó, thống kê được số lượng hiện vật đang được lưu giữ và bảo quản trong kho, giúp cho việc tim kiếm, tra cứu thông tin liên quan đến hiện vật một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, phát hiện ra những nhóm tài liệu, hiện vật còn thiếu trong kho bảo quản, để xây dựng kế hoạch sưu tầm hiện vật bổ sung; Thực hiện việc đánh số ký hiệu kiểm kê phù hợp trên từng chất liệu hiện vật, mô tả hiện vật, lập danh mục hiện vật bị xuống cấp để có phương pháp quản phù hợp để duy trì tuổi thọ cho tài liệu, hiện vật, cung cấp thông tin phục vụ công tác trưng bày - thuyết minh.
         
          Để đảm bảo yêu cầu chất lượng của công tác kiểm kê việc xây dựng hồ sơ khoa học về hiện vật như: sổ kiểm kê, phiếu tra cứu, biểu mẫu...  xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ, quá trình hình thành, tồn tại và sử dụng hiện vật cũng như tình trạng bảo quản. Đến nay nghiệp vụ công tác kho đã từng bước hoàn thiện hồ sơ về hiện vật Bảo tàng, từng bước số hóa tư liệu hiên vật Bảo tàng để quản lý và thuận tiện trong công tác tra cứu. Song song với việc số hóa tư liệu về hiện vật, để đảm bảo tốt trong công tác quản lý, phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trên máy tính, cán bộ thực hiện công tác kho vẫn phải duy trì cách làm truyền thống là quản lý hồ sơ hiện vật trên sổ sách. Với gần 27.000 hiện vật gốc phong phú về chủng loại, chất liệu, thành phần cấu tạo, nguồn gốc, hình dáng.
          Đối với các hiện vật khi mới sưu tầm được sẽ tiến hành lập danh mục, đánh số tạm thời và nhập kho tạm, sau khi được Hội đồng Khoa học Bảo tàng xét duyệt, sẽ tiến hành kiểm kê phổ thông và kiểm kê khoa học đánh số cho hiện vật, vào sổ lưu trữ. Ngoài hệ thống sổ sách theo quy định trong quản lý hiện vật, cán bộ chuyên môn còn tiến hành lập các danh mục quản lý theo từng kho, tại mỗi tủ, kệ để hiện vật theo địa danh và thời gian… mỗi hiện vật đều có danh mục riêng với tên gọi hiện vật, số đăng ký… giúp cho việc quản lý thêm chặt chẽ, tìm kiếm hiện vật được nhanh chóng, dễ dàng khi cần thiết.
       

Tác giả bài viết: Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng